Woord vooraf bij deze herziene uitgave

De vragen rond huwelijk, echtscheiding en hertrouwen na echtscheiding zijn sinds de Generale Synode van 2007 alleen maar toegenomen. Tijdens de Generale Synode van 2019 lagen enkele instructies ter tafel die aandrongen op verduidelijking of aanvulling van het in 2008 uitgegeven rapport.

De Generale Synode stelde een Commissie in om advies uit te brengen over de genoemde instructies. De Commissie bestond uit oud. B. Agteresch, ds. B. Labee (voorzitter), oud. G. Roos (secretaris), ds. M.H. Schot en ds. D. de Wit.

De Synode aanvaardde de adviezen van de commissie. De aangevulde uitspraken onder paragraaf 7 moeten worden beschouwd als synodale uitspraken. Zij hebben dus kerkelijk gezag. Dat betekent dat niet meer de vorige, maar deze herziene uitgave van De heilige huwelijke staat voortaan gezaghebbend is.

Ten slotte verschijnt deze uitgave ook in dankbare herinnering aan de secretaris van de commissie, Gerrit Roos, die ons op 21 april 2020 door de dood ontvallen is. We geloven dat hij is ingegaan in de bruiloftszaal waar de Bruidegom Zijn bruidskerk eeuwig tot Zich neemt.

De Synodale Commissie kerkelijke huwelijksbevestiging na echtscheiding 2019,
Ds. B. Labee, voorzitter