Dordtse Kerkorde

Index

Algemene doelstelling

De ambten

De ambtelijke vergaderingen

De Leer, de sacramenten en andere plechtige kerkelijke handelingen

De christelijke censuur en de kerkelijke vermaning

Opschrift

Kerkorde vastgesteld door de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken, samengeroepen  en gehouden in opdracht van de Hoogmogende Heren Staten-Generaala  van de Verenigde Nederlanden te  Dordrecht in de jaren 1618 en 1619

Herzien en vastgesteldb door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten van 2019.

Toelichting

Algemene doelstelling

Artikel 1 – Doel en inhoud van de kerkorde

Om goede orde in de gemeente van Christus te onderhouden zijn daarin nodig:

  • de ambten;

  • de ambtelijke vergaderingen;

  • het toezicht op de leer, de sacramenten en de voorgeschreven handelingen bij kerkelijke plechtigheden;

  • de kerkelijke tucht.

Deze onderwerpen worden hierna in volgorde behandeld.

Toelichting